Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на културата. Целта на документа е да се реорганизира работата на администрацията спрямо приоритетите и дейностите на ведомството и да се повиши нейната ефективност.

Числеността на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството се запазва – 147 щата. Администрацията ще бъде организирана в девет дирекции и една главна дирекция. Създава се дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“, която ще обедини две досегашни дирекции.

Функциите на останалите дирекции се допълват и прецизират с цел ефективно изпълнение на правомощията и отговорностите, възложени на министъра на културата със законовата уредба в областта на опазването на културното наследство, на авторските права и т.н.