Нов коварен имейл с вирус шества из интернет, предупреди кабелният оператор „Нетуоркс България“. Писмото е с изпращач Credissimo.bg и със заглавие „Покана за плащане на просрочено задьлжение“. Използвана е бланка на компанията за кредити, така че човек много лесно може да се излъже. Особено ако не обърне внимание на имейла на изпращача, който е от японски домейн.
Неизвестният злосторник явно е поработил както трябва, за да представи писмото за автентично. За разлика от фалшивите съобщения от името на НАП, които ни заливаха доскоро, в настоящия мейл няма очевидни грешки или белези за автоматичен превод.  Писмото уведомява, че получателят му има договор за заем с „Кредисимо“ и се пристъпва към принудително събиране на задължението. В случай че заемът не се погаси в двудневен срок, ще бъдат начислени допълнителни разноски и наказателни лихви, като ще бъде заведено и съдебно дело, водещо до запори върху трудовото възнаграждение и принудително събиране на вземането от частен съдия-изпълнител.
След тази стряскаща увертюра следва покана да се отвори прикачен zip-файл с допълнителна информация, в който именно е скрит вирусът. Той най-вероятно ще криптира цялата информация на компютъра и за да се отключи тя, следва да се плати някаква сума на хакера-изнудвач. Изпитана вече схема, от която се опариха вече доста хора и фирми, в това чисто доста големи. 
Самото отваряне на писмото не е предпоставка за заразяване на компютъра. Трябва само да не се пипа прикаченият файл. От „Нетуоркс“ съветват ако е получено такова писмо, то не само да се изтрие от inbox-a, а и да проверят trash-папките и кошчетата, от които да се премахне перманентно. След което да се направи и сканиране за вируси на устройството.