Средната заплата на програмистите в София е четири пъти над средната за страната по данни за 2015 г. На практика занимаващите се с тази професия в българската столица печелят колкото колегите си в Лондон, като се вземе предвид стандартът на живот в британската столица и цените там.

Това се казва в специално изследване на Института за пазарна икономика, направено по поръчка на Столичната общинска агенция по приватизация и инвестиции.

Средната брутна месечна заплата варира значително между различните сегменти на ИТ отрасъла в София. Например средното за сектора ниво е 2688 лева месечно, но средното заплащане на програмистите е 3372 лева месечно през 2015 г.

Най-ниска е заплатата при уебпорталите - 1306 лева, но трябва да се има предвид, че в този подсектор са най-малка част от заетите в ИТ бранша. В консултантската дейност средната заплата е 2695 лева, а при обработката на данни и хостинга - 1816 лева.

Има голяма разлика и в производителността. Например при програмирането един зает произвежда средно 57 хил. лв. добавена стойност, докато при уеб порталите тя е 19 хил. лв.