Съд в белгийския град Антверпен е завел дело срещу български фирми и работници, наети като подизпълнители на строителни обекти. Това става известно от становище на генералния адвокат към Европейския съд в Люксембург, разпространено днес.

Делото е заведено, след като белгийските власти са установили, че български работници и фирми не плащат социални осигуровки в Белгия. Това е разрешено по законодателството на ЕС, когато дружеството или работникът докажат, че плащат осигуровките си в България с формуляр Е101.

Белгийските власти се съмняват, че издадените от българските социални служби документи, макар и истински, са придобити с измама.

Генералният адвокат посочва, че приемащата държава - в случая Белгия - може да наложи плащането на осигуровки по нейното законодателство, но трябва да докаже предполагаемата измама. Подобни измами представляват нелоялна конкуренция и поставят под въпрос равните условия на труд, се посочва в становището.

Делото е стигнало до Касационния съд на Белгия, който е отправил искане за тълкуване на европейското законодателство до Съда на ЕС. Касационният съд желае да разбере дали Белгия може да обяви за недействителни удостоверенията за платени социални осигуровки, издадени в България. Според издаденото становище това е невъзможно, освен ако българските власти не оттеглят или отменят издадените документи.

Генералният адвокат отбелязва, че ако има измама, тя трябва да бъде установена в състезателно съдопроизводство със законови защити за заинтересованите работници и дружества, и при зачитане на основните им права, включително на правото на ефективни правни средства за защита.

Съответните (белгийски) власти следва да представят доказателства за измама - да установят, че условията, по които е издадено удостоверението за платени осигуровки, не са изпълнени и че подсъдимите умишлено са прикрили, че тези условия не са били изпълнени. Единствено при тези конкретни обстоятелства приемащата държава може да установи, че има измама, което би позволило да не вземе предвид удостоверенията.