Открито е огнище на птичи грип е в сливенското село Глушник. Областният управител Чавдар Божурски свиква извънредно заседание на Областната епизоотична комисия в понеделник, съобщава БНР.

Започнало е изземването и унищожаването на всички птици в селото. По предварителни данни, в селото се отглеждат между 400 и 1000 птици.Изпратени са 4 екипа на Областната дирекция по безопасност на храните, подпомагани от полицията и 15 сътрудници.

Заразата е тръгнала от птици, отглеждани в стопански обект в селото, а заболяването е потвърдено от лабораторни анализи. Помещенията, в които са отглеждани птиците ще бъдат почистени и дезинфекцирани. Дезинфекция е предвидена и за всички транспортни средства, дворове и улици.

Собствениците на птиците ще бъдат обезщетени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.