Комисията за финансов надзор (КФН) вдига драстично таксите, които събира от пенсионните дружества, борсовите посредници и застрахователите. Това решиха депутатите с приетите на първо четене поправки в закона. 

Мотивът е, че по този начин финансовият надзор ще си осигури бюджетна обезпеченост, което сега поставя под риск изпълнението на задачите.

За издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност застрахователите вече ще плащат 135 000 лева такса и 10 000 за всеки клас застраховка за разлика от сега събираните 45 000 лева и 3 000 лева за всеки вид застраховка.

Таксата за пенсионен фонд става 75 000 лева, а за разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване КФН ще иска 35 000 лева. За лицензите и разрешение по закона за пазарите на финансови инструменти таксата се повишава от 26 000 лева на 50 000 лева.

С приетите на първо четене промени пада таванът на възнаграждението на председателя на Комисията за финансов надзор, като той вече няма да получава основно месечно възнаграждение в размер до 90 процента от заплатата на председателя на Народното събрание, а тя ще се съизмерва със средното възнаграждение на членовете на управителните органи в одитираните дружества.

Освен това се изтъква необходимостта от увеличаване на заплатите и обезпечаване на комисията с автомобилен парк, техника и компютри.

Наскоро от Асоциацията на застрахователните брокери в България предупредиха, че мярката може да спре работата им или да вдигне цените за крайния потребител, ако новите такси бъдат въведени.