Просветното министерство намали с малко над 50 млн. лв. бюджетите на девет свои европроекта в опит да убеди Европейската комисия да размрази плащанията по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и в същото време да минимизира очакваните загуби на евросредства по нея.

Орязаните пари не се губят, а остават в общия бюджет на програмата от 1.37 млрд. лв. и ще се използват по други проекти, съобщиха от Министерството на образованието и науката за Mediapool.

Предстои обаче и общо намаляване на европарите по програмата. Това ще стане, след като с Брюксел бъдат договорени т. нар. финансови корекции. Санкциите ще са процент от бюджета на еврофинансирането по програмата и ще бъдат поети от държавния бюджет, а не от отделните изпълнители на проектите.

Редуцирането с 50 млн. лв. на европарите за образователното министерство засяга проекти като "Твоят час", чрез който се финансират извънкласни дейности в училищата, както и проектите за студентски и ученически практики, стипендии за бъдещите висшисти, за образование на възрастни. Общият бюджет на тези проекти е 268 млн. лв. Намалението на бюджетите не засяга основните дейности по проектите, а парите за възнаграждения на екипите за управлението им и за външни услуги. Направени са и икономии от обществените поръчки, обясниха от Министерството на образованието и науката.

Плащанията от Брюксел по програмата бяха спрени основно заради проблеми с управлението и контрола на проектите на образователното министерство. Според ЕК е допуснато недопустимо смесване на двете функции, тъй като в един момент бившият министър на образованието Меглена Кунева е отговаряла за изпълнението на проектите и за контрола върху тях, тъй като е ръководела и управляващия орган по програмата (тогава дирекция в министерството). За проблема съобщи служебният министър на образованието Николай Денков в началото на годината. Още тогава той заяви, че България ще загуби пари по програмата.

Към момента за точния размер на корекциите все още се водят преговори, съобщиха от образователното министерство. Ясно е обаче, че глобите ще са за цялата програма, а не за отделни проекти и ще се плащат от държавния бюджет.

В същото време от сряда, 1 ноември, програмата за наука вече се управлява от самостоятелно звено - изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Това също е една от мерките за размразяване на плащанията от Брюксел. В изпълнение на препоръките на ЕК се работи и за повишаване на административния капацитет на служителите на управляващия орган на програмата. "В процес на подготовка е създаването на специално звено, в рамките на МОН или към него, което да управлява проектите, по които министерството е бенефициент", обясниха от ведомството.

В същото време по програмата няма нито един сключен договор по проекти за наука, а това е основно перо от бюджета ѝ, за което са предвидени над 560 млн. лева. Към момента има две обявени процедури - "Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения" и "Изграждане и развитие на центрове за компетентност". Те бяха обявени още през лятото на миналата година, но заради проблеми с избора на оценители и до момента не е ясно кои предложения ще получат финансиране. От образователното министерство обявиха, че процедурата по оценка е приключила и оценителният доклад подлежи на преглед от администрацията. След това трябва да се реши дали той да бъде приет, върнат или отхвърлен. Очаква се резултат да има до 10 ноември.