Историята се пише от победителите! Тази прочута фраза се приписва на още по-прочутия Уинстън Чърчил, но не всички историци са съгласни с нея. Тези, които не я приемат, настояват, че историята се пише от фактите и документите, за да не се използва за меч или завеса, а да служи честно на обществото. В тази посока върви Красимир Г.Кънчев, чиято книга „Нови страници към историята на град Бяла, Русенско“ ще бъде представена на 1 ноември, сряда, от 17.30 часа, в регионална библиотека „Любен Каравелов“ от Теодора Бакърджиева от Регионалния исторически музей. 
Изследването е посветено на неизвестни, малко познати или умишлено игнорирани факти около пребиваването на Александър II в Бяла през 1877 година. Наред с това авторът рисува по-широката картина на бита и всекидневието на българския народ и на отношенията му с настъпващата руска армия. Това прави книгата особено интересна не само от историческа гледна точка.
Красимир Г.Кънчев е историк с разностранни интереси и с полемична енергия, съсредоточил усилията си в проучването на историята на Русе и Североизточна България. Множество негови статии са публикувани в печата, а плод на изявите му в киното са сценарии да документални филми на историческа тематика.