Цели 40% от местата за първокурсници в университите у нас са незаети, въпреки че новата академична година отдавна започна. Това показва справка на просветното министерство за реализирания план-прием към края на септември.

Местата, отпуснати по държавна поръчка са били 45 679 или с 8% по-малко от предходната година, или това са 4000 души, а при частните вузове са 16 159 или с 214 места по-малко от 2016-та.

По предварителни данни броят на приетите за 2017/2018 г. студенти е 43 550 общо в държавни и частни университети, което е 58.9 % от план-приема, или 41% от местата по висшите учебни заведения още са незапълнени. В държавните университети са приети 37 275 първокурсници, което е 81.6 % от утвърдения прием. По-тревожна е статистиката при частните ВУЗ-ове-6275 приети студенти или 38.83 % изпълнение на приема.

Само в 8 от 37-те държавни висши учебни заведения квотата е изцяло запълнена. Това са главно специализирани висши училища - Академията на МВР, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", Военната академия "Г. Ст. Раковски", Националната спортна академия, Медицинският университет във Варна, както и Икономическият университет - Варна и Стопанската академия в Свищов. На високо ниво са също Великотърновският университет (97% реализиран прием), медицинските университети в Плевен (96%), Пловдив (99%) и София (93%), НАТФИЗ (98%), Пловдивският у-т (93%), УниБИТ (93%), Софийският университет (89.9%).

В 7 от 14-те частни университета засега празните места са над 60%. Сред тях са Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (8% реализиран прием), Европейският политехнически университет (запълнен на 16%), Бургаският свободен университет (28%), Международното висше бизнес училище (30.9%), Колежът по туризъм - Благоевград (36%), Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг в София (40.7%) и Висшето училище по мениджмънт (37%). Най-добре от частните вузове стои Нов български университет - близо 74% реализиран пример. Американският университет в България засега е с почти наполовина незапълнени места.

От МОН все още не са събрали окончателни данни за приема по професионални направления и твърдят, че това не е крайна статистика, тъй като се очакват да се запишат още студенти за магистърска степен. Просветният министър Красимир Вълчев обаче коментира, че засега е известно, че само 4 от 36-те направления, обявени от кабинета за приоритетни и съответно получаващи повече средства, са успели да запълнят отпуснатите им квоти на 100%. Това са теория и управление на образованието, военно дело, теория на изкуствата и ветеринарна медицина.

От Министерството на образованието и науката дори предвиждат провеждане на информационна кампания за популяризиране на важните специалности, за които няма кандидати.