Раждането на идеята за създаването на международния език есперанто и популярността на делото на неговия автор Людвик Заменхоф ще бъдат представени в изложба в Историческия музей. Тя ще бъде открита днес от 14 часа и е по повод обявяването на Заменхоф за патрон на 2017 г. от ЮНЕСКО. 
Експозицията показва наследството на есперанто - литературата, възникнала на есперанто, биографиите на изтъкнати есперантисти и системата на езиковото обучение на есперанто, като същевременно проследява живота на Заменхоф и неговата семейна среда. 
Изложбата се организира от Полския институт съвместно със Съюза на българските есперантисти.    У