По-трудно ще се отпуска обезщетение за безработица

510 лв. ще е минималната заплата

Вдигат с 40 лв. майчинските за втората година

По-малко пари от болнични ще получават българите от началото на следващата година. Осигуровките им към НОИ пък нарастват.

Това са две от основните промени, които са залегнали в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. Той трябва да бъде одобрен от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт в понеделник, 23 октомври.

Намалението на обезщетението за болест ще дойде по линия на сумите, които се покриват от работодателя. Фирмите вече

ще плащат болничните за първите три дни в размер на 50%

от брутното дневно възнаграждение, а не както бе досега - 70 на сто от него. Идеята работодателят да покрива първите три дни от болничния бе въведена през 2010 г. от първото правителство на ГЕРБ като временна и антикризисна мярка. Оттогава работодателите настояват тя да отпадне.

Над 144 млн. лв. са изплатили като обезщетения за болнични фирмите през 2016 г., показват данни на Българската стопанска камара. Общо те са платили над 5 млн. дни болнични. От бюджета на НОИ за 2016 г. пък са дадени над 445 млн. лв. за болнични.

За 2018 г. е предвидено и увеличение на осигуровките по няколко начина. Първо, влиза в сила

вдигането на вноската за пенсия с 1%

и тя става 19,8 на сто. С 1 процент ще се вдигнат осигуровките и на моряците, които бяха пощадени при увеличението от 2017 г.

Осигурителните вноски ще бъдат увеличени и с вдигането на минималните осигурителни прагове, което направи социалният министър Бисер Петков. Тук средното увеличение на минималните суми, върху които се дължат осигуровки, е с 3,9%.

Увеличението на облагаемата сума води и до увеличение на вноската в пари.

Минималната заплата според проектобюджета на общественото осигуряване догодина ще е 510 лв. Това е увеличение с 10,9% спрямо досегашните 460 лв.

Минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се също става 510 лв.

По-строги правила за отпускане на обезщетение за безработица предлага проектобюджетът на ДОО. Според документа обезщетение за безработица ще се дава,

ако човек е осигуряван поне 12 месеца от последната 1 г. и половина

преди да остане без работа. Досега условието беше осигуровки да са били плащани 9 от 15 месеца преди безработицата. Допълнително се променят и условията за колко месеца се отпуска обезщетението. Досега при стаж над 12 г. се даваше за година. Сега вече ще е нужен стаж над 15 г.

Предлага се и увеличение на минималната помощ за безработица, която от години бе 7,20 лв. на ден. Сега ще е 9 лв. на ден, но се въвежда и таван от 74,29 лв. на ден. Досега максималната сума на обезщетението за безработица не бе ограничена.

За първи път от 2014 г. ще бъде увеличено обезщетението, което получават майките през втората година след раждането на детето. От 2014 г. сумата бе закована на 340 лв. на месец. От началото на следващата година НОИ вече ще дава 380 лв.

И догодина ще остане възможността майки, които се върнат на работа, преди бебето да навърши годинка, да получават половината от полагащото им се обезщетение.

Намаляват вдовишки пенсии, вкарват нова формула за всички

Нова формула за изчисляване на пенсиите въвежда Националният осигурителен институт.

Тя предвижда доходът, върху който се е осигурявал кандидатът за пенсионер, да се сравнява със средния осигурителен доход на месечна база. Досега това ставаше на годишна. По този начин част от хората ще получат по-ниски коефициенти, тъй като за месеците, в които са били безработни например, ще имат нула. Досегашната формула обаче минимизираше тези месеци, ако не става въпрос за много дълги периоди.

Предлагат се и мерки за намаляване на вдовишките пенсии с промени в Кодекса за социално осигуряване. Досега, ако починалият е бил пенсионер, вдовишката пенсия беше поне 50% от сбора на всички пенсии, които е вземал умрелият. От следващата година в пресмятането на наследствена пенсия няма да влиза социалната пенсия за инвалидност, ако починалият е имал такава добавка.

Предлага се и промяна при определяне размера на пенсиите за ранно пенсиониране, които бяха въведени от тази година. В момента текстът предвижда, че при достатъчно събран стаж и оставащи до 1 година за възраст човек може да се пенсионира. Пенсията му обаче се намалява с 0,4% за всеки недостигащ месец възраст и това намаление е пожизнено. Предложението в новия бюджет на ДОО е намалението да важи до навършването на възрастта за пенсия, след което месечната сума да се плаща в пълен размер.

Догодина пенсиите ще се увеличат с 3,8%, като това отново ще стане с преизчисление на коефициента за стаж. Вместо 1,126 той ще бъде 1,169 от 1 януари за новоотпуснатите пенсии и от 1 юли за старите. Въвежда се текст, който предвижда увеличение да получат всички пенсионери. Той трябва да предотврати случаи като тазгодишният, при който хиляди не взеха по-големи пенсии при преизчислението.

Минималната пенсия също ще бъде вдигната с 3,8% от 1 юли и ще стане 207 лв., а не както искаха “Обединени патриоти” да стане 300 лв. Таванът на пенсиите също се запазва на 910 лв. за тази година. Неговото увеличение по КСО е предвидено за 2019 г., когато вече няма да е 35 на сто, а 40% от максималния осигурителен доход.