Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе

Петък, 21.02.2014 г.:На 21.02.2014 от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Борово, обл. Русе - трафопостовете ТП 3/11/15/, селата Баниска, Помен и Могилино.


На 21.02.2014 от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Пет кладенци, с. Копривец, с. Дряновец и с. Бистренци, обл. Русе.


Понеделник, 24.02.2014 г.:

На 24.02.2014 от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: ТП Червен в гр. Борово, обл. Русе.