Фонд "Земеделие" съобщи, че е превел 3 250 301 лв. на 1 628 кандидати, изпълнили поетите ангажименти по Националната програма за пчеларство 2017-2019 г.

Общият й бюджет за 3 г. е близо 14,28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2017 г. ресурс е 4,7 млн. лв.

Предвид размера на изплатената финансова помощ

усвояемостта по програмата за тази година е около 70%

Бяха подадени 1 648 заявления за плащане по пет отворени мерки.

По мярката за рационализиране на подвижното пчеларство подпомагане от 7 500 лв. получиха само трима земеделски стопани.

Тригодишната национална програма за пчеларство ще се изпълнява до 2019 година.