Върховната административна прокуратура /ВАП/ разпореди извършване на проверка за това има ли случаи на несвоевременно вписване на децата в регистрите за пълно осиновяване, при настъпили основания за това, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Ако такива нарушения бъдат открити, трябва да се вземат мерки за отстраняването им, както и да се предприемат санкционни и дисциплинарни мерки срещу нарушителите, и всички необходими действия, гарантиращи преустановяване на нарушенията в защита правата на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, обясняват от прокуратурата.

ВАП е сезирала Агенцията за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, в изпълнение на контролните им и ръководни правомощия. Те трябва да извършат проверка за това дали се спазват изискванията на Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане, Семейния кодекс и подзаконовите актове по прилагането им, в частта, в която са определени условията и редът за настаняване на деца в специализирани институции и в приемни семейства за отглеждането им, както и задълженията на регионалните дирекции за социално подпомагане за водене на регистри на деца, подлежащи на пълно осиновяване.