Добивът на един bitcoin изисква толкова електричество, че то може да захранва къща за цял месец. Това сочи доклад на холандската банка ING, цитиран от Business Insider.

Търговията с bitcoin използва много електричество като средство за проверка на сделките, което прави измамните транзакции скъпи и възпира онези, които биха искали да злоупотребят с криптовалутата. „Уверявайки се, че потвърждението на транзакциите е скъпа дейност, целостта на мрежата може да бъде запазена, докато доброволческите възли контролират по-голямата част от изчислителната мощ“, пише старшият икономист от ING Теунис Бросенс. „Заедно, те ще доминират процеса по потвърждение (добив). За да направи потвърждението (добива) скъпо, алгоритъмът изисква много процесорна мощност и съответно електричество“.

Сравнявайки количеството електроенеркия, използвано за транзакция на bitcoin, със захранването на дома си в Холандия, Бросенскоментира: „Това число се нуждае от някакъв контекст. 200 киловатчаса са достатъчно за повече от 200 изпирания. Всъщност това е достатъчно да захранвам целия си дом за четири седмици, който консумира около 45 киловатчаса на седмица, като това електричество струва 39 евро (при сегашните цени за потребители в Холандия – б.р.).“

Не само че bitcoin използва огромно количество електроенергия, за да завърши транзакция, но той също използва значително по-голямо количество, отколкото по-традиционните форми на електронно разплащане.

„Разходите на електроенергия за bitcoin се намират в рязък контраст с платежни системи, които имат лукса да работят с доверени контрагенти. Например Visa използва около 0.01 киловатчаса на транзакция, което е 20 хил. пъти по-малко енергия“, отбелязва Бросенс и привежда следната диаграма: