Тест за тригодишните деца, които посещават детска градина, и известяване родителите по електронната поща за наказаните ученици са заложени в новата наредба за приобщаващо образование, която ще бъде гласувана на днешното правителствено заседание. Променят се и правилата за извиняване на отсъствия в училище, съобщава Дарик.

Тригодишните деца, записани в детска градина, ще минават през задължителна оценка на способностите - какво могат и какво ги затруднява. Това ще става чрез тест, разработен от БАН, който ще се прилага от учителите. Изпитът за тригодишните ще започне да се прилага най-рано от следващата учебна година. 

Наредбата разширява възможностите на училищните екипи в комуникацията им с родителите - при проблем с даден ученик, учителят ще може да изпраща задължителното уведомление и по имейл, вместо да изчаква свързване по телефона. Има и крайна мярка - ако родителят не може да бъде открит дълго, директорът на училището ще се обръща към отделите за Закрила на детето.

Нови са и правилата за извиняване на отсъствия - до 3 дни по семейни причини ще се разрешават само с уведомление до класния ръководител, а до 7 дни - с уведомление до директора.