Представители на столичната фондация "За нашите деца", която изгражда комплекс за социални услуги в София, дойдоха в Русе, за да почерпя от богатия опит на сдружение "Еквилибриум". Александър Малински и Евгения Иванова се запознаха с екипите и мениджърите на Комплекса за социални услуги, Обединени детски услуги "Слънчо" и посетиха новия семеен център "В света на ранното детство". Домакините разказаха за модела на управление и иновативните практики и програми за работа с деца и родители.