Днес е Световен ден на учителя. По данни на Евростат профилът на българския учител е специалист с висше образование, от женски пол, над 50-годишна възраст. 

България е на трета позиция в Европейския съюз по степен на феминизация на учителската професия - около 84 на сто от българските учители в началното и средно образование са жени, което прави близо 38 хиляди жени-преподавателки. Страната ни е на втора позиция в Общността по застаряване - близо 48 на сто от целия педагогически персонал е над 50 години.

Най-феминизирана е учителската професия в Латвия,  а Италия е страната с най-застаряващ учителски персонал. Най-нисък процент застаряващи учители е отчетен в Малта - 13 на сто.