Финансовите оферти на двамата кандидати, класирани в търга за изграждане на тол системата, бяха отворени днес в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС предлага цена от 149,997 млн. лева без ДДС.

Офертата на консорциум „ТОЛ БЪЛГАРИЯ“ е за 193,500 млн. лева без ДДС.

Само тези двама участници от общо шестима бяха допуснати напред в конкурса, а останалите четирима бяха предложени за отстраняване. 

Резултатите от оценяването на техническиет оферти на двете допуснати фирми дават предимство на първата. 

КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС – Оценка за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система – 10 т. Оценка за план за изпълнение и управление на риска – 10 т. Оценка за качество при изпълнение на поръчката – 10 т. Техническа оценка – 100 т.

Консорциум „ТОЛ БЪЛГАРИЯ“– Оценка за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система – 5 т. Оценка за план за изпълнение и управление на риска – 5 т. Оценка за качество при изпълнение на поръчката – 10 т. Техническа оценка – 66,67 т.

Тръжната комисия ще се произнесе в кратък срок за решението си коя от двете компании ще бъде избрана да изгражда тол системата. 
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Индикативната й стойност бе 200 млн. лева без ДДС. Изграждането на тол системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител. След успешното й внедряване изпълнителят ще възвърне своята инвестиция с пари от събраните приходи, допълват от АПИ.