От 1 октомври минималната пенсия вече е 200 лева, като средното увеличение е 16,67 лева. 

Увеличението е за 824 000 пенсионери у нас.

Следващото ще бъде от 1 юли 2018 г. с още 3,8 на сто.

А от 1 януари 2019 г. предстои отпадане на тавана на новите пенсии. В бъдеще пенсията ще зависи изцяло от осигурителния принос.