Искаме да изразим своята благодарност от професионално извършената строително-ремонтна дейност от „АС-Строй“ ЕООД и „Ремонтстрой 2010“ ЕООД - саниране и други ремонтни дейности на жилищен блок „Пловдив“, намиращ се на ул.“Антим“.
Живеем повече от 20 години в Америка и жилището ни в бл.“Пловдив“, вх.2, ет.8, както и целият блок бяха в окаяно състояние. По време на строително-ремонтните дейности, извършващият ги екип прояви изключителен професионализъм и добронамереност, съобразявайки се с подробен опис от живеещите за съществуващите проблеми. Същите бяха отстранени качествено, в срок, съпроводено с вежливи обноски.
Изразяваме нашето и на децата ни възхищение и благодарност към екипа от фирмите, извършващи строително-ремонтните дейности. 
В заключение искаме да напомним, че в страната на чудесата Америка, където живеем, има на какво да се научат от българските строителни фирми.
Оставаме с уважение и благодарност!
Едуард Павлов Петров
Мария Иванова Петрова