Недекларираната заетост или т.нар. неформални работници в България е 13%, при средно за ЕС – 16%. Така сме в средата на класацията в годишния доклад на Главна дирекция "Заетост" на ЕК, което е и донякъде изненада, анализира данните Димитър Бранков, заместник-председател на БСК.

Такива е и информацията от Националния статистически институт. У нас между 10% и 13% са работещите без трудови договори, но има страни в ЕС, които имат много по–висок дял на този вид заетост. И е обяснимо, защото съществува огромна разлика в заплащането – наетият на договор получава една сума, а за същата работа емигрантът без договор, в сивия сектор получава далеч по-малко средства за положения от него труд. Сивата икономика наистина има много измерения, между които неплащането на данъци, работата без осигуровки, полагане на труд без каквито и да е договори.

А делът на сивата икономика като дял от БВП се запазва у нас през последните години и е към 30%, но с тези данни, за съжаление, оглавяваме тъжната класация на ЕС.

Твърдо стоим на първото място по сива икономика като дял от БВП в ЕС, "златният медал" винаги е наш от последните години, категоричен е и изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Неговото мнение е, че през 2013 г. няма съществена промяна в тенденцията.

Особено възлови са секторите строителство, търговия, туризъм. Не може да има отчетени 4000 легла заетост в усилените сезони в туристически комплекси, в които реално има 110 000 легла. Както и обекти, в които разходите за труд да са двойно по-малко от очевидните показатели, даде пример Данев. В строителството има фирми, в които за сравнение, в две съседни години са вдигнали оборотите в пъти - как става така, запита той. Парите от сивата икономика, включително и от неплатените осигуровки, отиват за създаване на нови мощности, за заплащане на търговия с влияние, както и за лично благополучие. Виждате и как голяма част от политиците са си купили апартаменти за по 300 лв. квадратния метър, посочи изпълнителният председател на БСК. Според него в голямата си част тези явления са очевидно престъпни.