Мобилният оператор Telenor ще започне поетапно деактивиране на предплатени карти на потребители, които са регистрирали повече от десет такива. От компанията съобщават, че това се прави в съответствие със Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и Закона за противодействие на тероризма.

От днес, 24 април, ще бъдат спирани картите на потребителите, които вече са декларирали, че няма да ги ползват и са дали съгласие да бъдат спрени. Потребителите с повече от 10 карти за предплатени телефонни услуги могат да заявят до 30 юни 2017 г. кои телефонни номера ще продължат да ползват в магазин от търговската мрежа на оператора или клон на "Български пощи" ЕАД.

В случай, че собствениците на повече от 10 предплатени карти не са се възползвали от някоя от възможностите до 30 юни 2017г., Telenor ще деактивира телефонните им номера.

Съгласно промените в ЗЕС от 27 декември 2016 г., мобилните оператори нямат право да регистрират и/или да активират на името на един потребител повече от 10 телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги. 

Собствениците на предплатени карти могат също така да ги прехвърлят на други лица или да се възползват от абонаментните планове на Теленор. 

Клиентите на оператора, които декларират предплатените си карти за гласови услуги до 2 май 2017 г., ще получат еднократно за всеки номер, който са заявили, че ще продължат да ползват, 100 минути в мобилната мрежа на Теленор и 1000 MB национален интернет за срок от 30 дни.