"Все още не сме изградили своята чиста и свята република",заяви президентът Росен Плевнелиев при отбелязване 140 години от гибелта на Апостола на свободата.

"Нека не позволяваме да ни отклонят от завета и от пътя, който Левски ни посочи - за свобода, равенство, демокрация и европейско развитие", каза държавният глава. Той посочи, че още не сме равни на другите европейски народи и все още не сме изградили своята чиста и свята република. "Имаме още много работа за вършене, нека никой не поставя под съмнение зададените от Апостола цел и посока и нека напред ни водят безсмъртните му думи: "Аз съм посветил себе си на отечеството – да му служа до смърт и да работя по народната воля", каза Росен Плевнелиев.

"Без да пести сили Апостолът не просто проповядваше, организираше и окуражаваше, но търсеше гласа на хората и вярваше в мъдростта и трезвия разум на обикновения човек. Готов винаги да чуе гласа на народа, Левски прокарваше пътеки в душите и сърцата на сънародниците ни. По тези пътеки след него тръгнаха хиляди патриоти, за да доведат делото му до успешен край. 141 години след мъченическата смърт на Васил Левски колцина от нас си дават ясна сметка, че и днес трябва да защитаваме неговото дело, да съхраним и да предадем на следващите поколения неговия идеал и завет за България", заяви президентът. "Днес е нашият ред. Свободата и достойнството на България зависят от нас, гражданите, от усилията ни да защитаваме по демократичен път правата си, да се борим за по-добър и справедлив живот и да изграждаме демокрация от европейски тип", добави той.

Апостолът ни учи, че успехът на едно дело винаги е в ръцете на народа. "Никому не се надявайте", говореше той и казваше още "Ако ние не сме способни сами да се освободим, то значи, че не сме достойни да имаме свобода". Левски, Ботев и плеядата български патриоти и възрожденци изковаха нашия национален идеал, който ни обединява и днес като вградиха в основите на свободната българска държавата заръката да намерим достойното си място в семейството на европейските народи и за чиста и свята република. Днес това е нашият национален идеал и посока и няма да се уморя да повтарям, че българските граждани, независима от религиозна и етническа принадлежност са способни да осъществят идеала на Левски, каза още държавният глава.