Искра Михайлова издаде заповед за защитена зона "Ахелой-Равда-Несебър", с която се забранява строителство в имотите в защитената зона, в които са установени дюни. Заповедта се отнася и за "Сле груп".

Министърът на околната среда и водите издаде заповед по чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие за защитена зона BG0000574 "Ахелой-Равда-Несебър" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. С нея се забранява жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата инфраструктура в имотите в защитената зона, в които са установени дюни. Заповедта се отнася и за имот № 51500.204.152, местност Кокала, землище гр. Несебър, за който има издадено разрешително за строеж на възложителя "СЛЕ ГРУП" ЕООД, информират от МОСВ.

Заповедта е издадена предвид опасността от увреждане или унищожаване на дюни природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона. Забраната се налага за срок от две години или до издаване на заповед на министъра на околната среда и водите за обявяването на защитена зона "Ахелой-Равда-Несебър".

"Сле груп" придоби 29 декара дюни в Несебър за 4 млн. лв. Сделката е изповядана на 28.11.2012, а само ден по-рано същият терен е продаден от Министерството на земеделието на пловдивчанина Димитър Петров за 581 000 лв.

Управители на "Сле Груп" ЕООД са Лъчезар Богданов и Станимир Стоянов. Двамата имат обща фирма "Бийч Холидей" с Тодор Бояджиев, кумец на вицепремиера Цветан Цветанов, която е регистрирана на един и същи адрес със "Сле Груп" на улица "Отец Паисий" 27 в Несебър. Компанията, която щеше да строи комплекс от 122 къщи, е с капитал 6 хиляди лева, до август миналата година е осигурявала на щат само две лица, а след това – 8.

Преди ден настоящият началник на регионалната инспекция в Бургас Антоний Иванов коментира пред БГНЕС, че две решения на РИОСВ – Бургас по казуса с дюните трябва да се обявят за нищожни. Първото е издадено от тогавашния директор през 2007 г. и според него няма необходимост от извършване на екологична оценка в местността. Бургаският съд е отказал да го отмени, но делото се обжалва пред Върховния административен съд и е насрочено за октомври 2014 г. Второто решение на директора на екоинспекцията е от 2008 г. и е за съвместимост на инвестиционното предложение на строителя с оглед опазване на защитените зони. По това дело е насрочена съдебно екологична експертиза, каза Антоний Иванов."Тя трябва да отговори на пет много важни въпроса. Единият е дали попада имотът или част от него в някое от местообитанията на защитена зона "Ахелой – Равда – Несебър". Ако да – в каква степен се засягат те", поясни Иванов. Експертизата трябва да е готова през март и съдът да се произнесе с решение.

Отделно от това, бившият директор на РИОСВ – Бургас Бойчо Георгиев, издава през декември 2012 г. становище, с което е съгласувано изменение на Подробния устройствен план, за да се издаде строително разрешително на "Сле Груп" в местността "Кокала" край Несебър. С акт на министъра на околната среда, то е отменено през януари 2013 г. и сега трябва да има ново произнасяне на екоинспекцията.

Докато не завършат тези процедури, строителни дейности в спорната местност, не могат да се извършват. Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, също не може да се строи върху този терен, смята директорът на бургаската екоинспекция. Казусът е юридически сложен, но ако се стигне до строителни дейности, институцията може да спре строежа. Съгласно цифровата информация, с която те разполагат, теренът е съставен от неподвижни, крайбрежни сиви дюни с тревна растителност. Иванов поясни, че община Несебър не разполагат с такова становище на РИОСВ.