Предлаганият модел в законопроекта за Сметната палата е на колективната безотговорност и междупартийните сделки, удобен за натиск и манипулиране.

Това се казва в становище до Сметната палата по проекта на нов закон за одитиращия орган и мотивите към него, изпратен днес до Народното събрание.

Според законопроекта непрофесионалисти ще одитират парите на данъкоплатците, а качеството на одитите ще се контролира от ръководство, от което също не се изискват професионални качества. Сегашният уж "недемократичен" модел е преобладаващ в Европейския съюз, заявяват от Сметната палата.

Главният мотив на вносителите – за връщане на колегиалния модел, е несъстоятелен, тъй като противоречи на решение на Конституционния съд от 2011 г. Предвидената в законопроекта голяма деветчленна колегия ще излезе и многократно по-скъпа на данъкоплатеца в сравнение със сегашното тричленно професионално ръководство, поради неизбежните разходи за персонални коли, шофьори, кабинети, съветници и секретарки, заявяват от институцията, ръководена от Валери Димитров.

Законопроектът създава възможност мнозинството в колегията на Сметната палата да отстранява "неудобни и непослушни" свои членове, като предлага предсрочното прекратяване на мандата им, казват още от Сметната палата.

Законопроектът за Сметната палата е грубо посегателство срещу нейния професионализъм и независимост - основни принципи за дейността на всяка върховна одитна институция, и очевидно обслужва интересите на управляващото мнозинство. Напълно несъстоятелен е основният мотив на вносителите, че за България е по-подходящ колективният модел на Сметна палата и затова действащият трябва да бъде сменен. И сега в одитната институция тричленното й ръководство, изрично назовано от чл. 12 на действащия закон за Сметна палата, действа като колегиален (колективен) орган и взема решенията с общо съгласие по основни одити - за изпълнението на държавния бюджет, на бюджетите на НОИ, НЗОК, БНБ", се посочва в мотивите на Сметната палата.

В становището се посочва, че "законопроектът реставрира най-порочните страни на отменен закон за Сметната палата, действал в периода 2001-2010 г. Ако се направи сравнение между разпоредбите на действащия в момента закон, от една страна, и на предложения законопроект, от друга, се открояват ясно недостатъците на втория и неговите очевидно непрофесионални цели", заявяват от одитиращия орган.