Фондация „Русе – град на свободния дух“ кани на информационна среща желаещите да предложат проектните си идеи в обявения конкурс за проекти за 2017 година. Консултациите ще се провеждат от експерти на Фондацията и на ВН – социален проект на Еконт на 20 януари 2017 г. /петък/ от 10 до 13 ч. в Културен център - ВН, на ул. „Добруджа“ №4.

Конкурсът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ беше обявен на 21 декември 2016 г. с основен приоритет финансиране на местни инициативи по две програми - „Култура и изкуство“ и „Знание и растеж“.

Акцентът в програма „Култура и изкуство“ е върху широкомащабни събития с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности. Подкрепа ще получат нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата и изкуството. За да бъдат допуснати до участие в конкурсната сесия, проектните идеи трябва имат иновативен характер и потенциал за устойчиво място в културния календар на Русе.

Програма „Знание и растеж“ предлага подкрепа за проекти в сферата на науката, образованието, новите технологии и всичко, което предоставя възможност на хората в Община Русе да направят крачка напред в своето личностно и професионално израстване. Фокусът на вниманието е върху споделянето на знание и опит, които са практически приложими и ще донесат ефективна положителна промяна.

Няма да бъдат разглеждани предложения, които са били депозирани в рамките на някоя от предишните конкурсни сесии, обявявани от Фондацията, и не са били одобрени за финансиране.

В конкурса могат да участват културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища.

Максималната продължителност на проектите не трябва да надвишава 9 месеца, а реализацията им обхваща периода 15 март 2017 г. – 31 декември 2017 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17:30 часа на 31 януари 2017 г.

Повече информация е публикувана в Насоките за кандидатстване, в сайта на Фондация „Русе-град на свободния дух“ www.free-spirit-city.eu.