Днес, в Канев център се състоя откриването на петия Диалог за устойчиво развитие в рамките на Инициативата за сътрудничество по реките Дунав и Меконг на форум „Азия-Европа“(ACEM). На събитието присъстваха д-р Страхил Карапчански - зам.-кмет по европейско развитие в Община Русе, г-н Сомад Фолсена – министър на природните ресурси и околната среда на Лаос, г-жа Атанаска Николова - заместник-министър на околната среда и водите, г-н Ангел Орбецов - директор в Министерството на Външните работи и официален представител за България в АСЕМ, чл. кор. проф. д.т.н Христо Белоев – председател на Общински съвет – Русе, проф. д-р Велизара Пенчева – ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и други.

В конферентните зали на Канев център от 1 до 3 декември близо 100 участници от 6 европейски и 8 азиатски държави ще дискутират и обменят опит на тема „Водната свързаност през третото десетилетие“, която е водеща на тазгодишния форум. Той се провежда за първи път в България и е част от поредица международни събития, с които се отбелязва 20-годишнината от учредяването му през 1996 г.

Русе поема щафетата от своите виетнамски партньори и в тази връзка, в словото си, д-р Карапчански отправи послание за продължаване на двустранните отношения между град Русе и Народния комитет на град Кън Тхъ, обект на Меморандум за разбирателство, подписан през юни 2015 година. Той презентира споделените перспективи за развитие на Русе и Гюргево, в контекста на Мастърплана, както и визията за съвместно сътрудничество между Русе и Кън Тхъ.

Триадата вода-енергия-храна и връзките й със „зеления“ икономически растеж, със сигурността, с климатичните промени и качеството на живот, проблема за речните басейни като ресурсни зони с многофункционален потенциал, проектирането и изграждането на интермодален терминал в Русе са само част от акцентите, които ще бъдат разглеждани във Форума.

Организатори на петия Диалог за устойчиво развитие са Министерство на външните работи, Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Изследвания“ на Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност, Община Русе, Русенския университет, представляван от факултет Бизнес и мениджмънт, катедра Европеистика и международни отношения и БРИЕ.