Чл.-кор. Николай Милошев и акад. Юлиан Ревалски са кандидатите за председател на Българската академия на науките, съобщиха от БАН.

Предложението за кандидатурата на Николай Милошев е направено от Научния съвет на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН. За кандидатурата на акад. Юлиан Ревалски има две предложения - от Научния съвет на Института по математика и информатика на БАН и от 41 представители на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН.

На 28 ноември в Големия салон на БАН ще се състои заседание на Общото събрание на БАН за избор на председател на Българската академия на науките.

Право да кандидатстват за длъжността "председател на БАН" имат
академиците и член-кореспондентите на БАН, които към датата на встъпване в длъжност - 6 декември 2016 г. не са навършили 70-годишна възраст.

Николай Милошев (1959 г.) сега е заместник-председател на БАН, бил е министър на образованието и науката в служебното правителство на Марин Райков, а преди това - директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

Юлиан Ревалски (1956 г.) от 2013 г. е директор на Института по математика и информатика на БАН, а през 2011-2012 г. е бил заместник-директор на института. Бил е гост-професор в университети в чужбина.