Български граждани, които на 6 ноември 2016 г. се намират извън страната, могат да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум, дори да не са подали предварително заявление, в секция по свой избор.

Това напомня Централна избирателна комисия с уточнението, че за да бъдат допуснати до гласуване, гражданите трябва да представят документ за самоличност – лична карта, паспорт или военна карта.

В случай че срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Членовете на избирателната комисия ще им предоставят документ (Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа), с който те ще декларират, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Ако гласуват и в изборите за президент и вицепрезидент, и в националния референдум, ще трябва да подпишат две декларации.

Списък с броя и адресите на избирателните секции в чужбина е публикуван в сайта на Министерство на външните работи и в сайта на ЦИК.