Точно 161 наблюдатели са регистрирани до момента в ЦИК за президентските избори на 6 ноември. Общо четири са неправителствените организации, които трябва да следят за прозрачността на изборния процес в деня на вота.

По предложение на външното министерство са регистрирани и трима международни наблюдатели. Те са от Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС). Отделно от това у нас ще има мисия и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). 13 техни експерти ще дойдат в България няколко дни по-рано – още на 3 ноември, като непосредствено преди изборите ще имат среща с представители на ЦИК и дори вероятно ще посетят някое от заседанията на комисията.

Освен бюлетината за вота, ще се наложи да сгъваме и тази за референдума, преди да я поставим в плика. Причината е, че сега въпросите в допитването са повече – общо три, а в досегашните референдуми те са се ограничавали до един.

Междувременно ЦИК ще отпечата допълнителни 100 000 броя разяснителни брошури. Оказва се, че предварително планираните 200 000 броя не са достатъчни. За доставката на регионалните центрове на пощите, НАП, НОИ, бюрата по труда, МВР и общини, от ЦИК ще платят само около 1500 лева.

В края на миналата седмица ЦИК реши още да бъдат изключени камерите в помещенията, където се намират секциите. По време на заседанието на комисията се развихри остър спор дали не е по-подходящо да се изключат камерите само в близост до тъмната стаичка, но не и в цялата секция. Един от мотивите е, че така при сигнали за нарушения, опитите за злоупотреби биха могли да се докажат по-лесно. В крайна сметка обаче комисията реши да изключи всички камери в секциите, защото обратното би създало възможност за разкриване на тайната вота на избирателя.