От август 2016 г. глобените шофьорите с фиш или акт могат да заплатят глобата, както и да проверяват дали имат други задължения, по електронен път. За целта не се изисква квалифициран електронен подпис.

Другите услуги, до които гражданите имат дистанционен достъп, са издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС при загуба, кражба или унищожаване; издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС и издаване на удостоверения за собственост на превозно средство. За използването на тези услуги обаче се изисква квалифициран електронен подпис и регистрация, пише "Дневник".

Към момента "Пътна полиция" не предвижда предоставянето на възможност за електронен достъп до други нейни услуги.

Иначе отговорът на МВР започва с припомнянето, че "Министерството на вътрешните работи предлага използването на електронен портал за административни услуги на МВР, който е създаден с цел подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса. Връзка към портал "Електронни услуги" има от сайта на МВР - www.mvr.bg".