Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

2 експерти, търговия, висше обр. – БА, СУ, икономика, търговия, МИО, европеистика
2 технически сътрудници, средно/висше обр. – БА, стопанско управление
1 сервизен техник, средно обр. – техническо, компютърна грамотност, шофьорска книжка
2 специалисти продажби, средно обр. – техническо, компютърна грамотност, шофьорска книжка
1 асистент в офис, средно обр. – икономическо, английски/немски/френски/турски или друг чужд език, компютърна грамотност, шофьорска книжка
2 инженери поддръжка, висше обр. – техническо
1 продавач консултант, средно обр. – икономика
1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, английски/румънски език
1 продавач консултант, средно обр. – търговия
3 преподаватели, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности, висше обр. – НУП, ПНУП, педагогика, компютърна грамотност
3 електротехници, промишлено предприятие, средно обр. – електротехника, английски език, компютърна грамотност
1 специалист качество, висше обр. – химия, икономика, инженерство, английски език, компютърна грамотност
1 лаборант, средно обр. – химия, компютърна грамотност
1 счетоводител оперативен, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 икономист, висше обр. – икономика, счетоводство, компютърна грамотност
2 монтажници, климатични и хладилни инсталации, средно обр. – електроника и енергетика, кат. В
1 асистент офис, средно обр. - икономическо
1 мениджър покупко-продажби, висше обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно обр. - търговия
1 офис мениджър, средно обр. – икономическо, мениджмънт
2 служители резервации, средно обр. - туризъм
2 специалисти туризъм, висше обр. - туризъм
1 техник, компютърно програмиране, висше обр. - КСТ
2 техници на електронна техника, средно обр. – електроника, автоматика, ККТ
2 ръководители на счетоводен отдел, висше обр. – бизнес мениджмънт/маркетинг/счетоводство/стопанско управление
1 мениджър реклама, висше обр. – маркетинг/бизнес администрация/стопанско управление
1 технически изпълнител, клиентски център, средно обр. - икономическо
1 работник техник на газови съоръжения и оборудване, средно обр. - техническо
1 технолог химик, средно обр. – химия, английски език, компютърна грамотност
1 бизнес консултант, висше обр. – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси 
1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси 
2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло
6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване
1 хлебар, средно обр. – зърно преработване
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

1 обслужващ кулинарен щанд,  основно обр.
2 технически сътрудници, средно обр.
2 носачи товарачи на стоки, основно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
3 продавачи консултанти, средно обр.
2 технически сътрудници, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
2 монтажници на климатични и хладилни инсталации, средно обр.
2 организатори куриерска дейност, средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр
1 офис асистент, средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 работник поддръжка, основно/средно обр.
1 електромонтьор, основно/средно обр.
2 консултанти/промотьори продажби, средно обр.
1 моделиер, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 бармани, основно/средно обр.
5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.
50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.
40 машинни оператори, основно/средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 фрезист, основно/средно обр.
1 стругар, основно/средно обр.
1 оператор манипулатор, основно/средно обр.
1 електротехник, основно/средно обр.
1 конструктор, основно/средно обр.
1 мехатроник, основно/средно обр.
10 общи работници, основно/средно обр.
35 машинни оператори, основно/средно обр.
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

1 конструктор – мебелно производство, висше обр. – промишлен дизайн
1 оператор на машини – мебелно производство, средно професионално обр.
1 контрольор по качеството в шевно производство, средно обр., опит
1 графичен дизайнер, висше обр., чужд език, компютърни умения, опит
1 консултант дизайнер, висше обр.
2 технолози в шевно производство, средно обр.
2 бригадири в шевно производство, основно/средно обр.
6 апаратчици химически процеси, основно обр.
1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП, за с.Тетово
1 общ работник в детска градина, средно обр., опит
6 шлосери матричари, средно обр.
2 технолози, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
4 специалисти по качеството, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 инженер поддръжка, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 рецепционист, средно обр., английски език, компютърни умения
1 преводач, средно обр., английски език, владеенето на френски език е предимство
1 инженер роботика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
5 техници механици, средно техническо обр.
1 технолог - моделиране и коструиране на облекла, средно професионално обр., компютърни умения, опит
2 инспектори по качеството, химическо производство, средно обр., английски език, компютърни умения, стаж
2 мотокаристи, средно обр., правоспособност, опит
6 общи работници за почистване, основно обр.
1 начален учител в ПИК, висше обр. - НУП
5 оператори на автоматична поточна линия, средно обр.
1 социален асистент в социално заведение, средно/основно обр., опит
1 работник поддръжка в социално заведение, средно обр., опит
1 домакин в училище, средно обр. компютърни умения
2 кроячи, накатвачи, основно обр., стаж
1 касиер счетоводител, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, стаж
3 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С, основно обр., сръбски език, 1 година стаж
1 учител по немски език, висше филологическо обр., компютърни умения
1 помощкник-възпитател в детска градина, средно обр., стаж, за с.Николово
2 водачи на мотокар (единият може и/или електрокар), основно/средно обр, правоспособност
1 технолог, керамични изделия, висше/средно професионално обр. – технология на силикатите, украински и испански език, компютърни умения, 3 години стаж
4 продавачи в павилион, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно обр., окмпютърни умения
1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., стаж
2 хигиенисти в офиси - на 4 часа, основно обр.
1 хигиенист в офиси - на 2 часа, основно обр.
1 хигиенист в офиси - на разпокъсано работно време, основно обр.
5 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
1 склададжия, 1 организатор експедиция, 1 контрольор по качеството, 2 технолози, 1 моделиер – шевно производство, средно обр.
2 общи работници, 2 кроячи, 3 гладачи, 10 шивачи – шевно производство, основно обр.
1 програмист, висше ИТ обр., английски език
1 техник поддръжка на съоръжения за фитнес подготовка, средно техническо обр., шофьор кат.В
1 хигиенист – търговски обект, средно/основно обр.
2 продавачи консултанти в парфюмерия, средно обр., английски език, опитът е предимство
3 монтажници на метални конструкции, средно професионално обр.
1 шлосер заварчик, средно обр., 1 година стаж
3 работници, производство на метални приспособления, основно обр.
4 събирачи на отпадъци, основно обр.
4 работници товаро-разтоварни дейности – скрап, основно обр.
1 шлайфист, производство на мебели за баня, основно обр., опит
1 работник, производство на мебели за баня, основно обр., шофьор кат.В
1 специалист по маркетинг, висше техническо/икономическо обр., английски език, компютърни умения
5 монтажници на електромери, основно обр., на граждански договор
1 уеб програмист, висше обр., английски език
12 оператори – производство на пластмасови изделия, основно обр.
2 сервитьори, средно обр., за с.Ценово
5 сервизни техници, средно техническо обр., опит
1 работник – ремонт на подвижен жп състав, средно техническо обр., квалификация за бояджия, стаж за втора степен – 3 години, за пъва степен – 6 години
1 работник – ремонт на подвижен жп състав, средно техническо обр., квалификация за заварчик, стаж за втора степен – 3 години, за пъва степен – 6 години
1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно техническо обр. – шлосер монтьор/стругаро-фрезист, стаж за пъва степен – 6 години
10 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно обр.
2 възпитатели – частна занималня, висше обр. - НУП, английски/немски/руски език
1 медицинска сестра - в социално заведение, висше обр., стаж
1 психолог - социално заведение, висше обр., стаж
1 чистач на производствени помещения, основно обр.
1 преводач от немски език, средно/висше обр., компютърни умения
3 продавачи на закуски, средно обр., опит
15 машинни оператори – мебелно производство, средно обр., опит
4 общи работници – мебелно производство, средно обр.
6 продавачи, като 3-ма са с кат.В, 2 работници в кухня – в заведение за бързо хранене, основно/средно обр.
1 дентален лекар, висше обр. по специалността, компютърни умения (работа по проект „Ново работно място 2015” по ОПРЧР за лица до 29 години)
1 специалист логистика, висше икономическо/техническо обр., английски/руски език, компютърни умения, шофьор кат.В (работа по проект „Ново работно място 2015” по ОПРЧР за лица до 29 години)
1 продавач консултант, средно обр., английски/руски език, компютърни умения, шофьор кат.В (работа по проект „Ново работно място 2015” по ОПРЧР за лица до 29 години)
1 шофьор пласьор на хранителни стоки, средно обр., кат.В/С, опит
3 охранители – НВО, средно/основно обр.
4 миячи на МПС, без изискване за обр.
1 помощник-готвач, средно специално обр./завършен курс за квалификация
4 хигиенисти за работа в ресторант, основно/средно обр., опит
1 продавач консултант в училищен бюфет, средно обр.
6 оператори – производство на промишлени масла, основно обр.
1 библиотекар в читалище, висше/средно обр. и курс квалификация, за с.Щръклево
7 складови работници, 5 шофьори дистрибутори – кат.В/С, средно обр.
1 шофьор дистрибутор на хранителни продукти, кат.В, средно обр.
1 продавач консултант в зоомагазин, средно обр.
40 оператори, производство на детайли за автомобилната промишленост, средно обр.
15 работници в склад, средно обр.
2 спедитори, средно обр., английски/немски език
10 мехатроници, средно техническо обр.
1 техник, поддръжка на сгради, средно техническо обр.
24 машинни оператори – производство на санитарни изделия, средно обр.
4 работници в строителството, основно обр.
2 детегледачки – център от семеен тип за деца и мрадежи с увреждания, средно/основно обр.
1 шофьор международни превози, средно обр., кат.С+Е, руски и украински език, 2 години стаж
1 техник механик на подемна техника, основно обр., опит
1 началник на смяна – производство на филтри за автомобили, средно обр., опит
4 машинни оператори – производство на филтри за автомобили, основно обр.
1 шофьор на лекотоварен автомобил, кат.В, основно/средно обр.
10 зареждачи в промишлено производство, основно обр.
2 майстори на тестени изделия, основно обр., опит
1 шофьор на тежкотоварен автомобил, средно обр., правоспособност, 1 година опит
10 продавачи консултанти, 6 касиери - в магазин за хранителни стоки, средно обр., за двете места се изисква кат.В, опит
4 чистачи, основно обр.
2 продавачи на хранителни стоки, средно обр. /за гр. Мартен/
2 продавачи в заведение за бързо хранене, компютърни умения, подходящо за студенти
2 медицински сестри, висше обр. по специалността
4 оператори на машини, машиностроене, средно обр., предлага се обучение
2 носачи товарачи на стоки - в склад, средно обр.
1 оператор на металорежещи машини, средно обр., опит
1 дърводелец, средно професионално обр., правоспособност за мотокарист
5 лични асистенти – обгрижване на възрастни хора, основно/средно обр., говорим немски език, шофьорската книжка кат.В и опитът са предимство, работа в Германия
10 общи работници в чорапно производство, основно обр.
1 общ работник в строителството, основно обр.
1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж
5 оператори на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
10 опаковачи разопаковачи – промишлено производство, средно/основно обр.
8 водопроводчици, средно обр., опит, командировки из страната
4 строителни техници, средно професионално обр., опит, командировки из страната
5 представители на бизнес услуги – по проект „Лебара”, средно обр., френски/немски/испански/английски език, работа в София, фирмата предлага настаняване
10 комплектовачи – електроинсталационни детайли, средно обр.
1 крояч – на банциг, в шевно производство, основно обр.
2 шофьори – разносна търговия, кат.В/С, средно обр., опит
1 мияч в заведение, без изискване за обр.
1 маникюрист педикюрист, средно специално обр./завършен курс/опит
3 бармани, средно обр., опит
3 готвачи, средно професионално обр., опит
1 готвач – столово хранене, средно професионално обр., опит
3 бармани сервитьори, средно обр.
5 сервитьори, средно обр., може и без опит
1 автомонтьор, средно обр., опит
1 продавач консултант на промишлени стоки, средно обр.
2 общи работници – металообработване, средно/основно обр.
2 комплектовачи в шевно производство, средно обр.
2 хигиенисти, офиси – едното място е на 4 часа, основно обр.
5 шлосери, основно/средно обр., опит
2 настройчици на преси - производство на електроинсталационни изделия, висше/средно техническо обр.
1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство
2 рецепционисти в хотел, средно обр., компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство
32 опаковачи на чорапни изделия, основно обр.
4 зареждачи на линия за електроинсталационни изделия, основно обр.
3 служители в магазин от търговска верига, средно обр.
7 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., за обучение
2 продавачи консултанти в магазин за строителни материали и фаянс, средно обр., компютърни умения, опит
2 социални асистенти, средно обр.
1 заварчик СО, средно/основно обр.
2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за обр.
4 заварчици, средно техническо обр., опит
4 стругари /едната машина е с ЦПУ/, средно техническо обр., опит
3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен
1 шофьор - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
1 шофьор - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език
6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
4 гладачи, основно обр., опит
15 гладачи, основно/средно обр.
2 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения
2 шивачи на тапицерия, средно обр., опит
11 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
11 кроячи, средно обр.
16 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти
6 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
85 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

9 санитари, основно обр.
1 барман, основно обр.
1 помощник-готвач, основно обр.
2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 бармани, основно обр.

Други СРМ към деня

2 опаковачи ,основно образование/за с.Иваново/ 
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността /за с.Полско Косово/
2 шофьори на тежкотоварен автомобил, основно/средно обр., правоспособност /за гр.Борово/
1 пазач НВО, основно обр. /за гр.Бяла/
2 зареждачи, средно обр. /за гр.Бяла/
2 машинни оператори - кроене, основно обр. /за гр.Русе/
12 машинни оператори, шиене на облекла, основно обр. /за гр.Русе/
8 гладачи, основно обр. /за гр.Русе/
1 шлосер, средно обр. /за с.Копривец/
2 касиери, средно обр. /за гр.Бяла/
13 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

2 медицински специалисти, висше обр. – медицинска сестра/медицински фелдшер /за гр.Ветово/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.