До 28 октомври включително Общинските служби по земеделие ще приемат документи за кандидатстване по схемата за държавна помощ за газьола, напомня земеделското министерство.


Необходимите документи за кандидатстване по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство", могат да бъдат изтеглени само от сайта на министерството.

От тази година процесът по кандидатстване за помощта е облекчен и заявленията се подават заедно с опис и копия от фактурите за купено гориво за 2015 г. Отпада задължението за водене на дневник.

Mаксималното количество гориво, за което се допуска подпомагане, ще се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи са предвидени проверки на фактурите от страна на Националната агенция по приходите.

Помощта ще бъде изплатена на земеделските стопани в пари, а не както досега под формата на ваучери за гориво.