Трайна тенденция на застаряване и намаляване на броя на българското население отчита годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите.

Правителството се запозна с годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2015 г. след днешното си заседание, съобщи пресцентърът на Министерския съвет. Освен негативната тенденция към застаряване, има и някои положителни тенденции по отношение на показателите за смъртността в по-младите възрастови категории, в т.ч. преждевременна, детска и майчина смъртност, които са най-чувствителни по отношение на влиянието за здравната система върху демографското състояние на населението.

По отношение на заболеваемостта също се посочва благоприятни процеси. Заболеваемостта от заразни болести и паразитози остава ниска, намалява заболеваемостта от туберкулоза. Заболеваемостта от онкологични заболявания нараства спрямо предходната година, но остава под средните за ЕС стойности.

През 2015 г. за пръв път се отчита намаление на броя на хоспитализациите. Водещи причини за прием в болница са болестите на органите на кръвообращението, на дихателната система и на храносмилателната система.

В доклада се прави извод, че здравето на българските граждани и тенденциите по отношение на рисковите фактори за общественото здраве изискват мерки, които са заложени като приоритети в Концепция „Цели за здраве 2020" и Националната здравна стратегия 2020 на Министерството на здравеопазването.