Във връзка с провеждането на конкурса „Дунавски Лимес – годишни награди на Община Русе в сферата на туризма“ за 2016 година е активно гласуването за оценяването на заведенията за хранене и развлечение, както и туроператори и туристически агенции.

Според регламента на конкурса оценяването по категории ще се извършва пряко от гражданите и гостите на Община Русе чрез онлайн гласуване в сайта на Община Русе чрез нарочно изграден модул, разположен на следния адрес: http://ruse-bg.eu/vote/dunavskilimes2016