Министерството на околната среда и водите стопира багерите на дюните до второ нареждане, съобщи bTV.

Четири дни, след като Апелативният съд в Бургас свали забраната за строителство върху несебърските дюни, властта намери начин да го спре.

Ведомството посъветва „Сле Груп” да не започва строително-монтажни работи в местността "Кокала" край Несебър до ново произнасяне на директора на РИОСВ-Бургас.

Министър Искра Михайлова е възложила на директора на Районната инспекция по околната среда и водите в Бургас да проведе среща на всички заинтересовани страни, в това число Министерство на инвестиционното проектиране, областния управител, Окръжна прокуратура, кмета на община Несебър, РДНСК и възложителя на инвестиционното предложение.

От МОСВ напомнят, че имотът в местността "Кокала", в землището на Несебър, попада в защитена зона "Ахелой- Равда - Несебър" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, с наличие на пясъчни дюни от приоритетен за опазване тип местообитание "Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)".