Прокуратурата проверява рудник "Бабино", Мая Манолова слезе под земята

Бойко Борисов е разпоредил концесията на рудник “Бабино” да бъде отнета, ако не се изплатят заплатите на миньорите.

Премиерът настоява концесионерът - “Въгледобив Бобов дол”, да изплати незабавно дължимите суми. От правителството напомнят, че през 2007 г. Румен Овчаров като министър на икономиката и енергетиката прехвърля концесията от “Мини Бобол дол” на “Ораново”, по-късно преименувано на “Въгледобив Бобов дол”.

По рано Окръжната прокуратура в Кюстендил се самосезира и възложи проверка по реда на надзора за законност на дирекция "Инспекция по труда" в Кюстендил във връзка със стачката на миньорите от рудник "Бабино" при Мини "Бобов дол".

Проверката трябва да установи дали са изплатени работни заплати за положен от миньорите труд, обезщетения за прекратени трудови правоотношения, осигуряване на безплатна храна за работа при специфични условия на труд, както и дали са начислени и преведени дължимите осигурителни вноски по сключените трудови договори. Контролният орган ще извърши и други проверки по спазване на трудовото законодателство и безопасността на труда.

Срокът на възложената проверка е 5 дни, след който незабавно ще бъде предоставен писмен доклад в прокуратурата. В него трябва да бъдат отразени констатираните нарушения, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняването им, както и дали са налице основания за санкциониране на виновните лица.

Омбудсманът Мая Манолова пък в четвъртък следобед влезе в забоите при протестиращите около 120 миньори. Тя е с работна група, която преговаря със стачниците, които трети ден са под земята. Последното предложение на ръководството на мината е да бъде прекратена стачката и да бъдат дадени ваучерите за храна за месец, а до 25 октомври работниците да получат заплатите си за септември. До часове се очаква да им се изплатят и парите за август. Оставащите пари за храна ще се изплащат всяка седмица до края на годината. Ако протестиращите приемат тези условия, ще се сключи нотариално заверено споразумение, за да се гарантира изплащането на заплатите. Другото предложение е свързано с изготвяне на оздравителен план за рудника. Освен това ще бъде сформирана работна група с участието на представители на министерствата на енергетиката и на труда и социалната политика, както и на синдикатите, за да се обсъдят възможностите за запазването на рудника.

"Закриването на рудника е сигурна стъпка за закриването на цялата мина. Ако хората се съгласят, аз ще участвам в тази работна група, за да гарантирам, че договореностите ще се спазват", каза Манолова. Та е получила гаранции от социалното министерство, че имат готовност да направят необходимото за намиране на нова работа на хората, които евентуално ще бъда съкратени.