Правителството се е отказало от първоначалната си идея да въведе глоба до 500 лв. при неподадена данъчна декларация на починало лице.

Това стана ясно в сряда от изказване на финансовия министър Владислав Горанов, след като бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене основните промени в данъчните закони за 2017 г.

"В окончателния вариант на законопроекта, предложен от правителството, няма задължение, а има само възможност за подаване на декларация, т. е. при желание на наследниците те могат да декларират данните на починалия си близък. Ако не го направят, данъчната администрация има инициативата по чл. 106 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) да определи задължението, ако то съществува за лицата", заяви Горанов.

По думите му основният упрек, че наследниците ще бъдат глобявани, ако не го направят, вече не е актуален, доколкото кабинетът не предлага да се вменява такова задължение на наследниците. За тях остава единственото задължение да платят данъка, ако такъв бъде установен.

Доколкото в повечето случаи облагането на доходите се прави авансово, по-сериозни задължения за плащане могат да възникнат най-вече за самоосигуряващите се лица и едноличните търговци.

От обясненията на министъра се разбра, че другата основна данъчна новост за гражданите – отстъпката за плащания по банков път, няма да е толкова трудна за реализация. За да се облекчи ползването й, данъчните ще разчитат на верността на декларираните от гражданите данни.

Финансовото министерство предлага от 1 януари 2017 г. служителите, които получават заплатата си по банков път и плащат 80% от разходите си по същия начин, да могат да ползват данъчно облекчение върху подоходния данък. То ще бъде в размер на 1% от дължимия за годината данък, но не повече от 500 лв.

"Разчитаме на деклариране на данните. Няма да ровим в сметките на хората, за да видим дали декларираното от тях е вярно или не, но винаги при ревизия на лицата тези факти и обстоятелства могат да бъдат установени", поясни Горанов.

На въпрос дали размерът на облекчението не е прекалено малък министърът поясни, че подходът при предложението е бил консервативен.

"За първи път въвеждаме подобно облекчение и няма практика как то се прилага и доколко се ползва. Затова решихме да стартираме с подобна относително консервативна стъпка за облекчението – 1% от данъка върху доходите. Но като се има предвид, че приходът от този данък е над 2.5 млрд. лв., то въпросният процент се измерва в милиони левове", каза Горанов.

Според него по-важното е, че правителството толерира и насърчава безкасовите плащания. "Доказано е от практиката, че ограничаването на плащанията в брой е в пряка корелация с изсветляването на икономиката", обоснова се Горанов.

Сред останалите промени в данъчните закони за гражданите най-важното е, че от 2018 г. данъчните декларации задължително ще трябва да се подават онлайн, а от догодина пушачите ще трябва да плащат с 10-15 ст. по-скъпи цигари.