130 професионални гимназии и 25 общообразователни училища отчитат завишен прием по професионалното направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”.

Това обяви по време на дебат за кадрите в туризма зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. Той отчете, че най-голям интерес и прием на ученици има за готвачи в професионално направление туризъм.Общият брой на обучаваните ученици е 14 700 в 14 професии.

В професионално направление „Пътуване, туризъм и свободно време” имало записани 3607 ученици в четири професии.

Най-желани били професиите: готвач – 4700 ученици в 60 училища; ресторантьор – 6300 ученици в 50 училища, хотелиер - 2800 ученици в 31 училища.

Професиите с нисък прием в направлението са сервитьор и барман, за които има записани едва 131 ученици в четири училища.

Професиите с нулев прием и тази година били камериер и портиер, пиколо.

В професионално направление „Пътуване, туризъм и свободно време” най-желани били професиите: организатор на туристическа, агентска дейност – 2600 ученици в 36 училища; екскурзовод – 772 ученици в 13 училища; аниматор в туризма - 352 ученици в девет училища.

Професиите с нисък прием били тези на планинския водач, за който са записани едва 83 деца в две училища.

Диян Стаматов подчерта, че политиката на просветното министерство е да се продължава с квалификацията на учителите и модернизиране на материалната база. Той призова бизнеса да се включи в план-приема по места.

Туристическият бизнес, общината и директорите на училища вече могат сами да определят приема в сектора. Затова е разрешен гъвкав прием в зависимост от населеното място, обясни зам.-министърът.

За да подобри професионалната квалификация на заетите в сектора Министерство на труда и социалната политика пък е предвидило три схеми севропейско финансиране в размер на 100 млн. лв., насочени към работодателите.

Сред тях е и гъвкава схема на обучение и заетост, където с комбинирани дейности, да бъде подкрепен бизнесът да изгради уменията, които са му необходими у персонала и същевременно да бъдат подкрепени лицата, които постъпвайки за 6 месеца на временна заетост, впоследствие не могат да се регистрират в бюрата по труда. За да го направят им бил нужен стаж от 9 месеца. Посредством схемата ще бъде дадена възможност за субсидирана заетост от три месеца, с което хората да не губят правата си за регистрация в бюрата по труда.

„С този подход на практика се удължава периодът на заетост, така че хората да не губят правата си при регистрация като безработни в бюрата по труда”, заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.