Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) пренасочва големи суми, определени от бюджета за лечение на здравноосигурени българи в страни от Европейския съюз (ЕС), към други пера. Това става ясно от отчета за бюджета на касата за 2015 г., предоставен за разглеждане в парламента със сериозно закъснение.

През миналата година касата е платила по искове на болници в ЕС 32 млн. лв., а според закона за бюджета ѝ за целта са се полагали 58 млн. лв. Разликата от 26 млн. лв. е била пренасочени към други пера с решение на надзорния съвет. Парите са били нужни за покриване на част от ежегодния преразход в бюджетите на болниците и за лекарства.

Към момента общо дълговете на касата съм европейските клиники от 2010 г. насам са 190 млн. лв. Най-голяма част от тях са за лечение по т.нар. европейска здравна карта - неотложно и спешно лечение на българи с осигуровки у нас. По-малко средства отиват за планово лечение - в случаите, когато у нас то не може да се осигури, НЗОК плаща за терапия в ЕС. В началото на 2015 г. дълговете са 122 млн. лв., а в края на годината те са вече 164 млн. лв. Според пациентски организации основният проблем с дълговете е, че все повече чужди клиники отказват да приемат пациенти от България по линия на НЗОК именно заради проблемите с възстановяването на разходите от страна на касата, пише в. „Сега“.

През 2014 г. касата е платила 61 млн. лв., които дори надхвърлят с 3 млн. лв. предвидените по бюджет, докато през следващата 2015-та пестенето е по-сериозно. През тази година е решено да се спестят само 3 млн. лв. от общо 60 млн. лв. бюджет. Касата обаче е толкова назад с разплащанията, че покрива само дългове, при които са започнали да текат лихви. Най-много пари НЗОК дължи на болници в Германия, Австрия и Франция.

Приходите на касата от лекувани у нас жители на ЕС през 2015 г. са едва 3 млн. лв.

Близо 1,3 млн. души са здравно неосигурените у нас в края на 2015 г., сочи отчетът. Спрямо 2014 г. те намаляват с над 86 000 души. Най-много са хората без вноски в Кърджали – 26%, а най-малко в София – 12 на сто.

Приходите на касата от санкции и наказателни лихви от неосигурени, които трябва да платят дължимите им вноски, за да получат право на лечение по линия на НЗОК, са скочили с близо 50 на сто спрямо 2014 г. За миналата година по това перо са постъпили 12 млн. лв. От касата обясняват увеличението с промяната в Закона за здравното осигуряване, според която длъжниците вече плащат вноски за 60 месеца назад вместо за 36.