Технологичният гигант Apple е известен като едно от най-предизвикателните и вълнуващи работни места. Затова едва ли ще се изненадате да научите, че получаването на пост в компанията е доста трудно начинание.

Както всеки друг голям в бранша и Apple прекарва през сито всички кандидати като ги изправя пред микс от технически въпроси, базирани на техния предишен професионален опит и решаване на сложни логически задачи.

След кратко проучване на скорошни публикации в Glassdoor екипът ни успя да подбере някои от най-трудните въпроси, задавани на кандидат-служителите в Apple.

Някои от тях представляват решаване на сложни математически казуси, а други са толкова неясни, че могат да убият всяка надежда, че ще бъдете наети. Ето и няколко примера:

1. „Кажете ми за едно свое постижение, с което особено се гордеете.” (Интервю за мениджър „Софтуерно инженерство”)

2. „Какви са Вашите провали и какво сте научили от тях?” (Интервю за софтуерен мениджър)

3. „Опишете един интересен казус и начина, по който сте го разрешили.” (Интервю за софтуерен инженер)

4. „Как бихте обяснили на 8-годишно дете какво е модем/рутер и как работи?” (Интервю за служител „Обслужване на клиенти”)

5. „Какво Ви води тук днес?” (Интервю за софтуерен инженер)

6. „Имате 100 монети, поставени на масата. 10 от тях са с „ези” нагоре, а останалите 90 – с „тура” нагоре. Нямате право нито да ги гледате, нито да ги опипвате. Разделете монетите в две купчинки така, че във всяка да има равен брой монети с „ези” нагоре.” (Интервю за софтуерен инженер)

7. „С какво бихте искали да се занимавате след 5 години?” (Интервю за софтуерен инженер)

8. „Защо искате да се присъедините към Apple и какво би ви липсвало от настоящата ви работа, ако ви наемем?” (Интервю за софтуерен инженер)

9. „Опишете себе си, какво предизвиква вълнението ви?” (Интервю за софтуерен инженер)

10. „Как бихте тествали изправността на тостер?” (Интервю за софтуерен инженер по осигуряване на качество)

11. „Върху какво бихте искали да работите, ако Ви наемем?” (Интервю за старши софтуерен инженер)

12. „Пред Вас има три кашона. В единия има само ябълки, във втория – само портокали, а в третия има и ябълки, и портокали. Кашоните са грешно надписани и нито един от етикетите не описва точното съдържание на съответния кашон. Отваряйки само един от кашоните, без да поглеждате в него, изваждате само един плод. Когато видите плода, който се извадили, как бихте могли веднага да надпишете правилно всеки един от кашоните?” (Интервю за софтуерен инженер по осигуряване на качество)

13. „Изразявали ли сте някога несъгласие с решението на някой мениджър и как подходихте към разногласието? Дайте конкретен пример и обяснете как разрешихте конфликта. Какви бяха крайните резултати и как би ви описал този мениджър днес?” (Интервю за софтуерен инженер)

14. „Защо трябва да Ви наемем?” (Интервю за старши софтуерен инженер)

15. „Креативна личност ли сте? Дайте пример за нещо креативно?” (Интервю за софтуерен инженер)

16. „Опишете преживяване, което ви е накарало да изпитате смирение” (Интервю за специалист „Търговия на дребно”)

17. „Какво е по-важно – да решите проблема на даден клиент, или да го обслужите качествено?” (Интервю за служител „Обслужване на клиенти”)

18. „Изглеждате като много позитивен човек. Какво може да Ви сломи?” (Интервю за специалист по обучение на персонал в работата на iPod и iPhone)

19. „Изиграйте как бихте демонстрирали на наш клиент, използвайки само гласа си, че сте склонни да му помогнете?” (Интервю за служител „Обслужване на клиенти”)

20. „Ако съществуваше приложение от типа на iTunes, което сваля множество изображения, които с времето остаряват, каква стратегия бихте използвали, за да се отървете от тези неупотребявани изображения?” (Интервю за софтуерен инженер) 

21. „Ако Ви дадат буркан, пълен както със симетрични, така и с несиметрични* (късметлийски) монети, а Вие изтеглите една, хвърлите я 3 пъти и получите последователността „ези”, „ези”, „тура”, какви са шансовете да сте изтеглили симетрична или несиметрична монета?” (Интервю за водещ анализатор) 

22. „Какъв беше най-добрият Ви ден през последните 4 години? А най-лошият?” (Интервю за инженер с опит в управление на проекти)

23. „Колко деца се раждат всеки ден?” (Интервю за мениджър „Доставки и логистика”)

24. „Когато посетите магазин на Apple като клиент, какво забелязвате вътре и как се чувствате, когато влезете за първи път?” (Интервю за специалист)

25. „Ако имате две яйца и искате да разберете каква е максималната височина, от която можете да пуснете яйце, без да го счупите, как бихте подходили? Кое е оптималното решение?” (Интервю за софтуерен инженер)

*Несиметрични (късметлийски) монети са тези, при които, според Теорията на вероятностите, шансът да се падне „тура”/„ези” е по-голям, отколкото да се падне „ези”/„тура”. При симетричните монети, вероятността е 50/50.