От всички 15 хиляди мигранти, които са преминали тази година през бежанските центрове, само 30 са останали, просто защото не са имали възможност да си намерят друг адрес. Това не са центрове за постоянно пребиваване, а центрове, в които се изчаква самата процедура за установяване на бежанците да премине.

Това каза вътрешният министър Румяна Бъчварова след питане от страна на БСП за какво ще даде страната ни 160 милиона евро, които Европа ни отпуска за справяне с мигрантската криза и от тях ще се дадат ли за разселване на бежанци из страната и интеграцията им.

И да. От думите на мистърката става ясно, че една част от парите ще отидат затова, само че не за постоянно пребиваване, а за временно разселване и интеграция на бежанците.

„Дали сме заявка по програмата за презаселване, много от държавите предпочитат презаселването, за да се избегнат трафикантите“, обясни вътрешният министър.

„Бяхме притеснени от постановление на Минитерски съвет, с което се е приела наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумения за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила“, обясни Таско Ерменков от БСП.

В тази наредба било записано, че трябва да се осигури жилищно настаняване, записване в детска градина или общинско училище на деца, подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка, провеждане на обучение на български език, здравно осигуряване и обслужване, професионално ориентиране и включване в обучение на възрастни; включване в програми  за заетост и обучение. Социалистът допълни, че освен всичко друго кметовете са задължени да осигуряват на съответните чужденци и избор на личен лекар, достъп до други административни услуги, заплащане на здравни осигуровки, на всяко лице, за което е сключено споразумение за интеграция.

В парламента Бъчварова отговори, че част от 160-те милиона евро, са за текущи разходи и издръжка на бежанците.

Вътрешният министър каза също, че ще бъдат изградени и фургони от временен тип, за да може бежанците да бъдат контролирани, а не да ходят из страната.

„Бъчварова най-накрая изплю камъчето - в българските общини ще бъдат настанявани бежанци”, каза и секретарят по законодателството на ПГ на БСП Филип Попов. Той бе категоричен, че приетата наредба е пагубна за България и трябва незабавно да бъде отменена.

„Трябва да провеждаме интеграционна политика, това е нашият ангажимент, който сме приели за механизма за релокация и презаселване, а именно да настаним бежанци, да им осигурим възможности те да пребивават тук и да се интегрират в нашето общество по възможно най-толерантния начин и общините сами да определят кого биха могли да настанят“, обясни министърът. Тя уточни, че финансирането за интеграцията на бежанците идва от Европа, а националното съфинансиране е в рамките на 10%, в което ще влиза например преместването от едно място, на което пристигат, до съответната община.

Депутатът от Патриотичния фронт Валери Симеонов пък попита какво става с изграждането на границата с Турция.

Бъчварова му отговори, че в процес на изграждане са 56 км от оградата на българо-турската граница, която се очаква да е завършена в рамките на 1-2 месеца.

По думите ѝ има данни, които свидетелстват за пренасочване на мигрантските потоци през места, където няма изградена ограда. Общата дължина на българо-турската граница е 259 км. Дължината на оградата, която е проектирана и ще бъде изградена, е 229 км.