Българските предприятия, които имат интерес да изнасят за Русия, да преминат предварително одобрение. Към момента 27 предприятия са проявили интерес.

Това договаря министърът на земеделието и храните Десислава Танева с колегата й Александър Ткачов в рамките на посещението и в Руската федерация по повод Международната агропромишлена изложба „Златна есен 2016" в Москва.

Мнението на Танева е, че за българските предприятия е важно да имат нужните сертификати за износ на стоки към Русия и по този начин да нямат пречка да започнат да изнасят след падане на руското ембарго.

Затова и родните производители трябва да преминат през всички процедури още докато действа ембаргото.
Министър Ткачов е уверил, че процедурата по одобрение може да стартира през 2017 година.

Очаква се през следващата година руски инспектори да посетят Българската агенция по безопасност на храните и предприятията, които имат намерение да изнасят.

По време на срещата бе обсъдена наложената забрана за внос на продукти от растителен произход с фитосанитарни сертификати, издадени от БАБХ, която към момента засяга най-вече билкопроизводителите в България.

Двамата министри са се договорили през месец октомври екип от експерти от Агенцията да посети Министерството на земеделието в Русия, където да бъдат обучени да работят с електронната система, по която Руската федерация контролира продукти от растителен произход, които влизат в страната. 
Двата органа трябва да намерят решение и възможност за електронно проследяване на изнесените фитосанитарни сертификати.

Миналата година е имало случай на фалшифициране на тези сертификати. Идеята е електронната система да проследява документите и да проверява тяхната достоверност".