Акция за измерване на вредните емисии от изгорели газове на автомобилите започва от утре (7 октомври 2016 г., 10 ч.) в София, информират организаторите. Инициативата е част от активностите на асоциация "Диабет тип 2" и Коалиция за климата-България.

В нея ще се включат екипи на "Пътна полиция"- СДВР и изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Те ще стоят на входа и изхода от град София при бул. "Ботевградско шосе" ичрез газ-анализатори ще измерват емисиите, отработени газове на движещите се коли.

Неизправните превозни средства ще бъдат спирани от движение. Акциите за измерване на отработени газове ще продължават регулярно през годината.

Гражданите ще получават информационни материали за различните източници на замърсяване и вредата, която нанасят на здравето ни.

Целта на акцията е да се насочи общественото внимание към проблема със замърсяването на въздуха с вредни емисии от транспорта в столицата. Тези емисии са една от основните причини за високите нива на замърсяване на въздуха в градовете. Идеята на организаторите на акцията е да подтикне отговорните институции да започнат реални действия за решаването на проблема.

Наскоро Световната здравна организация за първи път даде данни за смъртността заради замърсяване с фини прахови частици по държави. Въздухът в страната ни е опасен за здравето на хората. София е на първо място в класацията на Европейската агенция по околна среда за най-замърсена столица в Европа. Броят на преждевременните смъртни случаи в България поради високите нива на замърсяване, варира между 14 000 и 18 000 души годишно. В тази цифра не се включват тежките белодробни заболявания, болестите на сърдечно-съдовата система, на мозъка и на репродуктивната система, които са в резултат или се обострят от качеството на въздуха, който дишаме.