Академията за младежки лидери откри новата учебна година с двудневно обучение в лесопарк "Липник" на тема "Изкуството да говорим пред публика. Лингвистични умения и кодове на невербална комуникация". Участваха 30 младежи от 2 средни училища, 2 езикови и 4 професионални гимназии в Русе, част от които са активни членове на Младежкия парламент при Общински младежки дом.