Акция за правилно пресичане на пешеходна пътека според изискванията и тълкуването на закона от магистрати от Висшия адвокатски съвет се проведе днес пред Софийския университет „Свети Климент Охридски".

Демонстрацията премина под надслов „Митинг и демонстрация за правомерно заемане на позиция за законово пресичане на пешеходна пътека тип зебра", информира "Дарик". Идеята е да се покаже какво трябват да правят хората, за да пресекат правилно пешеходна пътека, така както магистратите от Висшия адвокатски съвет тълкуват закона. А именно - да дадат знак с ръка, да преценят скоростта, с която се движат автомобилите, и едва тогава да тръгнат да пресичат улицата.

Акцията е в отговор на решението на магистратите, че пешеходците нямат абсолютно право при пресичане на пешеходна пътека, освен ако не са спазили тези изисквания.

На пешеходната пътека на бул. „Васил Левски" пред Софийския университет бяха поканени и висши магистрати, за да демонстрират как трябва да се пресича според техните изисквания. Нито един от тях обаче не уважи събитието.

Според организаторите е абсурно да има подобно тълкувание на закона, защото не може да се очаква от деца или хора с увреждания да имат правилна преценка за скоростта на движещите се автомобили, както и подобно пресичане да оневинява водача.

За да се избегне такова тълкувание на закона депутатът Нели Петрова внася предложение за промени в Закона за движение по пътищата, с което ще се гарантира аабсолютното право на пешеходците на пешеходна пътека, както е в останалите страни по света.