Властите на САЩ вече не контролират адресното пространство на интернет. На 1 октомври изтече срокът на договора между ICANN (корпорацията за управление на домейн имената) и Националната администрация по телекомуникации и интернет (NTIA) към Министерство на търговията.

„Този исторически момент ознаменува прехода на координацията и управлението на уникалните идентификатори на интернет в частни ръце”, се казва в официалното съобщение на ICANN.

Функциите за управление на адресното пространство на интернет, делегирани на IANA, вече ще се изпълняват от вътрешно подразделение на ICANN, в което ще влязат представители на всички страни-членки на правителствения комитет на ICANN, на интернет индустрията и потребители.

Правителството на САЩ вече не влияе на домейн зоните. Новата структура е под контрола на международната организация ICANN, която направи всичко възможно работата й да бъде напълно прозрачна и отговорна.

Досегашната схема на работа се базираше на несиметричен модел за управление на мрежата. С промяната се въвеждат по-справедливи международни механизми за контрол на интернет инфраструктурата.