Новият закон за професионалното образование ще регламентира ясно участието и ангажиментите на страните в системата на дуално обучение. Обмисля се заплащането на труда на учениците по време на практиките във фирмите да бъде осигурено от държавата, като ангажиментът на бизнеса ще е да осигури необходимите работни места и наставниците.

"По този начин в момента действат пилотните проекти за провеждане на дуално обучение в няколко професионални гимназии у нас и той е много ефективен", коментира за в. "Стандарт" Диян Стаматов, зам.-министър на образованието. Разпоредбите за организацията на дуалното обучение от специалната наредба, приета, за да стартират пилотните проекти, ще бъдат преместени в новия закон и ще важат за всички професионални гимназии от следващата учебна година.

До края на тази година просветното министерство трябва да е готово с новия закон за професионалното образование, който се очаква да бъде гласуван от парламента напролет. В новия закон ще бъдат посочени три ключови институции, които ще решават в бъдеще какви специалности ще се изучават в професионалните гимназии - директорът на училището, общината и представителите на местния бизнес. Ще се даде възможност за по-гъвкаво сформиране на паралелки според търсените от фирмите специалности.

Просветното министерство вече е събрало становищата на работодателските организации за това как те виждат ефективното функциониране на дуалното обучение в България.

Един от рисковете, посочван от бизнеса, бе липсата на икономически и други стимули за работодателите да участват в подобно обучение. Държавата трябва да преразгледа и системата за финансиране на професионалните гимназии, като се предложи съчетаване на делегирани бюджети с допълнителни критерии, които да отчитат дефицита от дадена професия, търсенето от бизнеса, качеството на обучение и реализация.

Важен въпрос е как да се стимулират децата да се записват в професионални гимназии, които предлагат дуално обучение. Една от причините за липсата на средни технически кадри е непривлекателността на професионалното образование - за 12 г. броят на учениците в тези гимназии е намалял с 30%, сочи проучване на БСК. Младите бягат от професии, свързани с промишлеността, или към тях се насочват ученици с нисък успех и липса на мотивация.

От образователното министерство смятат, че новата възможност - "една паралелка-две специалности", ще реши проблема с липсата на кандидати за цял клас да изучават една професия. За да се повиши привлекателността на професионалното образование, от БСК предлагат да се разработят национални и регионални програми, с които да се въведат стимули за ориентиране на младите към непрестижни, но важни за икономиката професии. Ориентирането трябва да стане в ранна възраст.

"Работодателите също може да създадат стимули младите хора да търсят работа в техните фирми, като дават стипендии на учениците, които се представят добре по време на обучението", смята зам.-министър Диян Стаматов.