Много често сте виждали как възрастните се поздравяват стискайки си ръцете и ви учат, че така е правилно. И това наистина е така. Когато се запознаваме с някого или се срещаме с познат, винаги стискаме ръце за поздрав, нали?

Но знаете ли откъде всъщност идва това ръкостискане?

Смята се, че то идва при нас още от древните времена, когато първобитните хора често били дебнати от различни опасности и страхове. Те ползвали ръкостискането като знак един към друг, че не държат оръжие, че няма да се наранят, а че са съюзници и приятели.

Още от тогава до сега точно такъв е останал и смисълът на това действие.

Има и друга още по-интересна версия. Според нея историята на ръкостискането се корени в далечните времена на рицарските двубои.

Така един ден двама крале решили да се сражават, за да разберат кой е по-силен. Така се сражавали часове наред и не могли да се победят един друг. Накрая решили да сключат споразумение за мир. След това, за да се предпазят от нападението един към друг, те се държали за ръце. След този случай този жест започнал да се използва все по-често.

Освен това подавайки ръка на човек, ние изразяваме към него приятелско отношение, приветливост и уважение. Освен това ръкуването разкрива много и за характера, индивидуалността за самите вас и за човека срещу вас.